alt
Spółka rozpoczęła swoją dziłalność 1 października 2011 r. na mocy UCHWAŁY NR X/192/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Sp. z o. o.

 

Akt założycielski (tekst jednolity)

Podstawowym przedmiotem działalności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o. o. jest:
- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- administrowanie Szczecińskim Rowerem Miejskim
- wynajem i zarządzanie kilkudziesięcioma nieruchomościami na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- wynajem i zarządzanie dwoma ośrodkami wypoczynkowymi oraz jednym ośrodkiem wypoczynkowo-rehabilitacyjnym, zlokalizowanymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- działalność świadczona przez agencje inkasa.

 

LogoW dniu 26.05.2014r. NiOL Sp. z o.o. otrzymała certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z Międzynarodową Normą ISO 9001:2008.