Dostawa systemu organizacji poboru opłat w strefie płatnego parkowania w Szczecinie opartego o technologię ANPR (system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych) lub równoważną.

Ogłoszenie

Wzór oświadczenia

Regulamin

21.01.2015r. Informacja o wydłużonym terminie zakończenia dialogu technicznego