05.12.2016r. Ogłoszenie

05.12.2016r. SIWZ

12.12.2016r. Pytania i odpowiedzi nr 1

12.12.2016r. Zmiana ogłoszenia nr 1

16.12.2016. Informacja z otwarcia ofert

21.12.2016r. Wynik postępowania

13.01.2017r. Informacja o udzieleniu zamówienia