20.06.2018r. Ogłoszenie

20.06.2018r. SIWZ

05.07.2018r. Informacja z otwarcia ofert

20.07.2018r. Informacja o wyborze oferty

27.07.2018r. Informacja o udzieleniu zamówienia